Làng bích họa biển Cảnh Dương

Làng bích họa biển Cảnh Dương

Làng bích họa biển Cảnh Dương với cung đường bích họa độc đáo bắt đầu từ Đình thờ Tổ cho đến đường ven biển bao gồm những bức tranh 3D vô cùng sống động

Xem tiếp